Zakwitaja szybko rosliny. Zjawia- ja

Zakwitają szybko rośliny. Zjawia- ją się owady, motyle i trzmiele, lataiącałe roje koma- rów i gryzących muszek. Zewsząd rozlegają się głosy ptactwa. Jest to północny dzień letni, stwarzający zwierzętom bardzo dogodne warunki żerowania przez okres prawie całej doby. Nie trwa jednak długo, prze- ciętnie do dwóch miesięcy. Z koncern północnego lata tundry życie aktywne w znacznym stopniu ustaje, przekwitają rośliny, giną owady, odlatują ptaki. Pozo- stają jedynie naj odporniejsi stali mieszkańcy, którzy na najbardziej mroźny okres przesuwają się ku połu- dniowi w rejony graniczące z tajgą (renifer, lemingi, sowa śnieżna). Sezonowy aspekt tundry jest szczegól- nie ostro zaznaczony. W przeciwieństwie do tej przynajmniej latem tę- tniącej życiem tundry północnej, tundra południowa . jest wyjątkowo biedna, pozbawiona ssaków lądowych, a z bezkręgowców goszcząca nieliczne zagubione sko- czogonki, muchy bezskrzydłe, roztocze i pająki. Wyją- tek czynią ogromne stada pingwinów, koncentrujące się na wyspach i po brzegach wielkiego lądu Antark- tydy, liczne b.o odżywczo uzależnione od zasobnego w pokarm morza. Stosunki takie tłumaczą się brakiem większych przestrzeni lądowych w szerokościach po- łudniowych, odpowiadających klimatyczno-florysty- cznej formacji tundry północnej. Gospodarka odżywcza tundry arktycznej opiera się na czterech podstawowych źródłach pokarmu: mchu reniferowym i porostach, roślinności zielonej, na uza- leżnionych od niej bezpośrednio lemingach, wreszcie komarach i innych owadach, masowo lęgnących się na bagniskach tundry. Załączony schemat, na miejscu badany przez panią Haviland-Brindley, w przyujścio-. wym rejonie Jeniseju, ilustruje dobrze te stosunki. W porównaniu do stosunkowo ubogiej formacji’ roślinnej, jaką jest tundra, życie zwierzęce latem jest obfite. Także i zimą zwracają uwagę podróżników ogromne nieraz stada typowych mieszkańców tundry, reniferów, wołów piżmowych, zajęcy bielaków, lemin- gów, kontrastujące najwidoczniej ze skąpymi zaso- bami pożywienia roślinnego. [przypisy: , , ]