Zycie zespolowe na pustyniach uklada

Życie zespołowe na pustyniach układa się podobnie jak gdzie indziej, przejawiając się jednak wyraźniej niż w innych siedliskach, z powodu krańcowości wa- runków i mniejszej rozmaitości życia. Podstawę two- rzy skąpa roślinność, od której uzależniony jest przede wszystkim świat owadów, na który czyhają liczne jaszczurki i mniej liczne ptaki. W drugim łańcuchu odżywczym, także rozpoczynającym się od roślin, widzimy jako pierwsze ogniwo zwierzęce drobne ssaki, skoczki i inne gryzonie, na które polują ssaki dra- pieżne, np. lis fenek. Wielkie koty, jak lew, odżywiają się głównie kopytnymi na krańcach pustyni, w środo- wisku sawanny. Hieny i szakale niszczą w znacznym stopniu jaja strusie, dojadają resztki antylop czy zebr, porzucone przez lwy, analogicznie zresztą jak w ark- tycznych śnieżnych pustyniach lis polarny, poza inną zdobyczą, z chęcią odżywia się jajami ptaków nad- morskich i resztkami fok, pozostawionymi przez białe niedźwiedzie. Ilustruje to podobieństwo zasad od- żywczych, na których opiera się gospodarka zespołowa. Szczególną cechą ubogich życiem zespołów pustyn- nych jest ich rozmieszczenie w pobliżu źródeł po- karmu, jaki tworzą rośliny. Tkanina życia pustynnego przypomina -raczej sieć utworzoną z węzełków życia, niż gęstą, jednostajną materię. Węzełki życia pustyni to zespoły mniej lub więcej samowystarczalne, kon- centrujące się w oazach, przy kępach traw lub nawet przy poszczególnej jakiejś roślinie. Ekolodzy amery-. kańscy dokładnie badali zespoły życia olbrzymich kakktusów Cereus giganteus z pustyń Arizony i Meksy- ku i znaleźli w nich całe rojowiska naj rozmaitszych zwierząt, głównie owadów i ptaków, które żyły
Wielkie kaktusy Cereus gtganteus z pustyń Arizony są siedliskiem ptak<$w i licznych owadów, tworzących z uprzywilejowaną rośliną zespoły na tle jałowych piasków pustyni. w poszczególnych okazach kaktusów uzależnione jedne od drugich, gdzie też się gnieździły. Porównano je z "hotelami" pustynnymi, tylko nie dla wszystkich , "lokatorów" jednakowo bezpiecznymi. [podobne: , , ]