Podobnie i swiat drobnych zwie-

Podobnie i świat drobnych zwie- rzątek w suchej porze roku na stepie jest odmienny od pokrewnych sobie istot: zwyrodniał, zniekształcając się na wzór tych roślin, .na których żyje. Różne owady należące do najrozmaitszych rzędów upodabniają się ‚swym’ wyglądem ze zeschłych traw, zwiędłych liści, kamieni, połamanych gałązek lub grudek ziemi. Sło- wem, istny świat zwyrodnienia. Różne gatunki z ro-‚ dzaju Phasma i Bacteria naśladują do złudzenia wy- gląd roślin trawiastych, nawet w naj drobniejszych szczegółach: barwą, kształtem, proporcjonalną wiel- kością. A owad taki, zadziwiająco podobny do kawałka źdźbła rośliny, na której siedzi, potęguje jeszcze to wrażenie niesymetrycznym ustawieniem swego ciała, a przede wszystkim nóg i czułków. Dodajmy nadto, że takie zwierzątko potrafi długie chwile bez najmniej- ‚szego ruchu przepędzić, tak że najbystrzejsze oko nie potrafiłoby odróżnić żywej istoty od martwej trawy” . (W krainach słońca). Oczywiście to „zwyrodnienie” należy rozumieć jako bardzo wyraźne efektowne przy- stosowanie do niekorzystnych warunków życia, jakie sawanna stwarza w porze suchej. Zjawiska mime- tyzmu i ubarwienia ochronnego są tam, jak widzimy, takie bardzo powszechne. Większe i typowe dla sawann ssaki: zebry. antylopy, gazele, bawoły, a także i towarzyszące im strusie, na okres suchej pory, w poszukiwaniu pożywienia i wody, zmuszone są nieraz wędrować daleko, aż po granice pasma’ lasów gorących. Inne, jak ziemne prosięta (Orycteropus) i łuskowce (Manis) oraz liczne gady zagrzebują się, zapadają w sen letni, analogiczny do snu zimowego, tylko wyrażający fizjologiczne przy- stosowanie obronne do braku pożywienia, wywołane bezpośrednio suszą. Jeszcze inne, niemniej dla sawanny typowe żyrafy, nosorożce i słonie nawet w najbardziej suchej porze znajdują dostateczną ilość pokarmu, zadowalając się liśćmi i gałęziami drzew kserofoto- wych, nie wędrują daleko, lecz, pozostają w rejonach swego bytowania. [hasła pokrewne: , , ]