Dla zwierzat stepy sa srodowiskiem

Dla zwierząt stepy są środowiskiem otwartym. I to decyduje przede wszystkim o adaptacjach ich mie- szkańców. Bardzo tu dużo ryjących nory gryzoni,” cho- mików, susłów, bobaków, skoczków, norników, które żerują zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią oraz gromadzą w norach żapasy na surowe okresy. W no- rach zakładają także . swe gniazda. Wielkie kopytne, bizony północnoamerykańskie antylopy, suhaki i dzi- kie konie azjatyckie są także mniej lub więcej liczne zależnie od miejscowości, ale mniej urozmaicone od kopytnych z gorących sawann afrykańskich. Brak roślinności drzewiastej wyklucza życie ptaków leś- nych. Dużo jest natomiast gatunków biegających, przystosowanych do otwartych przestrzeni, jak dropie, bażanty, kuropatwy, skowronki, szpaki różowe, pustyn- niki itp., gnieżdżących się oczywiście na ziemi. Liczne są gady, węże, jaszczurki i żółwie stepowe, wszy- stkie wytrzymałe na suszę. ,Sezonowość klimatu i szaty roślinnej odbija się bardzo wyraźnie na życiu zwierząt, które w okresach zamierania stepu wędrują w miejsca żyźniejsze, jak np .. liczne ssaki, bądź odlatują, jak ptaki, bądź wre- szcie zapadają w odrętwienie względnie sen letni lub zimowy. Aktywne pozostają jedynie. te formy, które potrafią znaleźć pożywienie. Znaczne wahania klimatyczne czynią z mieszkańców stepu zespoły na ogół eurytermiczne, jednak prawie zawsze z dużą przewagą form wytrzymujących suchość powietrza (kserotermy). Przestwór’ środowiska i wielkie zasoby pożywienia w postaci roślin trawiastych i ziół cebulkowych umo- żliwiają zwierżętom, zwłaszcza’ bardzo płodnym gry- zoniom, rozradzać się w tak olbrzymich ilościach, że przez rycie nor i sypanie kopców zmieniają one nieraz na tysiącach kilometrów krajobraz stepu, mi- nując chodnikami glebę do tego stopnia, że bez obawy zapadnięcia się nie sposób po nim się posuwać. Jeżeli w lasach dziewiczych i umiarkowanych. [więcej w: , , ]