Flore tworza wszystkie . typy

Florę tworzą wszystkie . typy ekologiczne poznane już z omawiania strefy przybrzeżnej jeziora: a więc . trzciny i oczerety, rośliny o liściach pływających, swobodnie unoszące się w wodzie lub na powierzchni, wreszcie całkowicie podwodne, zanurzone, utrwalone w naj dalszych zazwyczaj od brzegu . rejonach dna, Niekiedy są one tak masowo rozrodzone, że tworzą zwarte gąszcza, przez które ani przepłynąć łodzią, ani• przejść nie można. Są to już późniejsze stadia sukcesyjne stawu. Oczywiście i fauna przybrzeżna znajduje wśród roślinności. optymalne warunki. Ze- społy zwierząt stawowych składają się z podobnych. typów jak w strefie przybrzeżnej jezior. Roi się tu. od naj rozmaitszych larw owadów wodnych, mięcza- ków, wypławków, miejscami’ krzewią się gąbki i mszywioły. Z ryb przeważają karpiowate, karp, lin, karaś, na które czatują drapieżne, szczupaki i okonie. Także bardzo znamienne dla: tych wód zarosłych są cierniki, z płazów żaby i traszki. Fitoplankton w związku z obfitością soli pokar- mowych i prześwietleniem wody jest bardzo bogaty, tworząc często prawdziwe zagęszczenia, widoczne go- łym okiem. Przeważają z roślin zielenice, desmidie i wiciowce, podczas gdy w jeziorach na pierwszy plan wysuwają się okrzemki. Wśród zooplanktonu domi- nują wioślarki, przybrzeżne typy widłonogów i wrot- ki. Brak wielkojeziornych form jak Diaptomus, Bytho- trephes, Bosmina itp. Szczególne warunki stawów poza płytkością i obfitością roślinności, sprowadzają się w znacznym stopniu do większego spokoju wody niż’ u otwartych brzegów jeziornych, a także do większego uzależnienia zbiorników od lądu oraz za- leżności w odwrotnym kierunku, czyli okolicznych zespołów lądowych od zespołów stawowych, głównie przez obfitość owadów rozwijających się w wodach zarosłych. Po opuszczeniu wody w stadiach imago wchodzą one jako ogniwa łańcuchów odżywczych w skład zespołów lądowych (ważki, jętki, chróściki. dwuskrzydłe). Zaciszne stawy w ustronnych miejscach skupiają także w obfitości ptactwo błotne i wodne, które tam chętnie żeruje i zakłada gniazda. [przypisy: , , ]