W zachodnich rejonach Atlantyku goracego

W zachodnich rejonach Atlantyku gorącego ciekawy• i odrębny pelagiczny zespół życia tworzy tzw. M o r z e S a r g a s s o w e, . obejmujące rozległy owalny teren, otoczony wielkim kolistym prądem Atlantyku, gdzie w związku ze spokojem wód nagromadzają SIę znaczne ilości pływających brunatnic z rodzaju Sargassum (gronorosty). Ogólnie przyjmuje się litoralne pocho- dzenie tych glonów, oderwanych z brzegów amery- kańskich i tutaj prądami naniesionych. Sprawa jednak nie jest taka prosta, ponieważ glony te zróżnicowały się na szereg gatunków i doskonale prosperują w wa- runkach życia pelagicznego, tymczasem świeżo oder- wane z brzegu i niesione prądami po pewnym czasie giną niechybnie. Jest więc możliwe przypuszczenie pewnych badaczy, że genezę Morza Sargassowego trzeba nawiązać do odległych czasów geologicznych, być może nawet kiedy w rejonie tym była strefa przybrzeżna. Dzisiejsze Morze Sargassowe mogło być jej pozostałością po opuszczeniu się lądu. Dla jadącego okrętem obserwatora Morze Sargasso- we przedstawia czarujący obraz bajecznie szafirowej, spokojnej powierzchni, którą jak okiem sięgnąć prze- cinają w różnych kierunkach złote pasy pływających glonów. Kolorystyka krajobrazu jest wprost niezwy- kła. Wyjęta z wody „gałązka” Sargassum przedstawia jakby roślinę wyższą z listkami, gałązkami i jagód- kami. W rzeczywistości jednak są to tylko zróżnico- wane plechy, nie mające nic wspólnego z organami roślin wyższych. Kuliste pęcherzyki; przypominające jagody, są organami hydrostatycznymi, wypełnionymi gazem, służącymi do utrzymywania rośliny na po- wierzchni, . Skupienia tych pływających brunatnic są podłożem, na którym bytuje niezwykle ciekawa i urozmaicona fauna. Każdą plechę pokrywają liczne, przewaznie osiadłe robaki, mszywioły i jamochłony. Pośród tych przytwierdzonych form pełzają. tu i ówdzie mięczaki specjalne, . skorupiaki równonogi i maleńkie, mocno trzymające się glonów kraby (Planes). Poznano także kilka gatunków rybek w tym zespole. Jedna z nich Pterophryne histrio, blisko spokrewiona z diabłem morskim (Lophius), jest szczególnie ciekawa z racji dziwacznego wyglądu oraz mimetyzmu naśladującego barwą i kształtem glony sargassowe. [podobne: , , ]